Referat af Generalforsamling 2020

(Referat af Generalforsamling i Rødovre Atletik Club 29. juni 2020, bragt på vegne af referent Bent Bindner).

 1. Valg af Dirigent
  Verner valgt til dirigent
  Indkaldt d. 7. juni pr. mail, så generalforsamlingen er lovlig indkaldt
 2. Bestyrelsens beretning
  a. Dokument
 3. Beretning fra underudvalgene
  a. Træningsudvalg: Ikke yderligere kommentarer end hvad der står i bestyrelsens beretning.
  b. Stævneudvalg: RAC-milen har været faldende rent deltagermæssigt, vi vil arbejde på stigende deltagertal. Og arbejde på at flere RACere deltager. Der arbejdes også på at tilføje en One-mile distance.
  c. Festudvalg: står bla for Skovly, Nytårsløb og væddemåls aften.
  Væddemålsaften blev desværre aflyst pga. Corona-virus, men vi ser frem til Skovly till efteråret.
 4. Godkendelse af revideret regnskab
  a. Tonny gennemgik regnskabet
 • der blev spurgt til Kontingentindtægter, hvorfor er det et skævt beløb.
  b. Enstemmigt vedtaget
 1. Godkendelse af budgetforslag
  a. Tonny gennemgik budget
  b. Enstemmigt vedtaget.
 2. Indkomne forslag
  a. Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer (bilag)
  i. Verner gennemgik forslagene.
  Ændringer vedtaget enstemmigt
 3. Valg af underudvalg og bestyrelse
  a. Træningsudvalg: Bent Bindner, Birgitte Pedersen og Erik Christensen
  b. Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Preben Buck, Erik Paludan, Bent Andreasen og Verner Hänch
  c. Festudvalg: Birgitte, Stig og Ole Kristoffersen
  Kasserer Joan M. Petersen, 2 år (genopstiller)
  d. Statistiker: Henrik Jacobsen
  Kasserer Joan M. Petersen 2 år, genopstiller – Joan blev genvalgt
  2 bestyrelsesmedlemmer: (Erik Christensen fratræder, Birgitte genopstiller)
  Jesper Sommer og Birgitte blev valgt
  2 suppleanter: (Bent Andreasen fratræder, Verner Hänch genopstiller)
  Verner trak sin kandidatur under generalforsamlingen
  Marianne Mygind og Peter Rundle blev valgt.
 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
  2 revisorer: Verner Hänch og Ole Kristoffersen blev valgt for 1 år
  Revisorsuppleant: Erik Paludan for 1 år
 5. Eventuelt
  Peter Rundle opfordrede til at der i højere grad blev samlet op til de enkelte løb.
  Mai-Britt takkede for Facebook opslagene vedr. træning hver uge.
  Tonny takkede Erik Christensen for sine mange år i bestyrelsessamarbejde.
  Referent Bent Bindner
  Referat af Generalforsamling
  i Rødovre Atletik Club 29. juni 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

54 + = 60