Bestyrelse og udvalg

Tonny Hartvig
Formand

Jesper Sommer
Hjemmeside

Stig Kongsborg
Stævneudvalg

Preben Buch
Stævneudvalg

Joan M. Petersen
Kasserer

Marianne Mygind
Bestyrelsesmedlem

Bent Andreasen
Stævneudvalg

Ole Kristoffersen
Festudvalg

Birgitte Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Peter Rundle
Suppleant

Verner Hansch
Stævneudvalg

Henrik Jacobsen
Statistik

Bent Bindner
Næstformand

Erik Christensen
Træningsudvalg

Erik Paludan
Stævneudvalg

Underudvalg

Træningsudvalg: Bent Bindner, Birgitte Pedersen og Erik Christensen.

Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Preben Buck, Erik Paludan, Bent Andreasen og Verner Hänch.

Festudvalg: Birgitte Pedersen, Stig Kongsborg og Ole Kristoffersen.

Statistik: Henrik Jacobsen.