Bestyrelse og udvalg

Tonny Hartvig
Formand
Jesper Sommer
Bestyrelsesmedlem
Stig Kongsborg
Stævneudvalg
Preben Buch
Stævneudvalg
Joan M. Petersen
Kasserer
Marianne Mygind
Suppleant
Bent Andreasen
Stævneudvalg
Ole Kristoffersen
Festudvalg
Birgitte Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Peter Rundle
Suppleant
Verner Hansch
Stævneudvalg
Henrik Jacobsen
Statistik
Bent Bindner
Næstformand
Erik Christensen
Træningsudvalg
Erik Paludan
Stævneudvalg

.

Underudvalg

Træningsudvalg: Bent Bindner, Birgitte Pedersen og Erik Christensen.

Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Preben Buck, Erik Paludan, Bent Andreasen, Verner Hänch og Jesper Sommer.

Festudvalg: Birgitte, Stig og Ole Kristoffersen.

Statistik: Henrik Jacobsen.