Bestyrelse og udvalg

Tonny Hartvig
Formand
Marianne Mygind
Bestyrelsesmedlem
Charlotte Neubert
Bestyrelsesmedlem
Stig Kongsborg
Stævneudvalg
Preben Buch
Stævneudvalg
Bent Bindner
Næstformand
Charlotte Neubert
Suppleant
Bent Andreasen
Stævneudvalg
Ole Kristoffersen
Festudvalg
Joan M. Petersen
Kasserer
Peter Rundle
Suppleant
Verner Hansch
Stævneudvalg
Henrik Jacobsen
Statistik
Erik Christensen
Træningsudvalg
Erik Paludan
Stævneudvalg
Birgitte Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Underudvalg

Træningsudvalg: Bent Bindner, Birgitte Pedersen og Erik Christensen.

Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Erik Paludan, Verner Hänch, Marianne Mygind

Festudvalg: Birgitte Pedersen, Stig Kongsborg og Ole Kristoffersen.

Statistik: Henrik Jacobsen.