Bestyrelse og udvalg

Bent Bindner
Formand
Peter Rundle
Næstformand
Tonny Hartvig
Kasserer
Charlotte Neubert
Bestyrelsesmedlem
Stig Kongsborg
Stævneudvalg
Preben Buch
Stævneudvalg
Marianne Mygind
Bestyrelsesmedlem
Bente Faber
Bestyrelsesmedlem
Bent Andreasen
Stævneudvalg
Ole Kristoffersen
Festudvalg
Charlotte Neubert
Suppleant
Tina Kragelund Skov
Suppleant
Verner Hansch
Stævneudvalg
Henrik Jacobsen
Statistik

Underudvalg

Træningsudvalg: Bent Bindner og Erik Christensen.

Stævneudvalg: Stig Kongsborg, Erik Paludan, Verner Hänch, Marianne Mygind

Festudvalg: Stig Kongsborg og Ole Kristoffersen.

Statistik: Verner Hänch